13 มีนาคม 2562 ค่า PM 2.5 แม่ฮ่องสอน ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ และไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างหนัก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/69276

ค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 แม่ฮ่องสอนยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 สัปดาห์ และไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างหนัก อาจจะส่งผลให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินอีกครั้ง ขณะที่รัฐบาลไทยทำหนังสือถึงพม่า วอนช่วยดูแลการเผาป่าในพม่าที่ส่งผลกระทบไทย กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สถานีตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดค่าได้ 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 204 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ได้พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ ( 13 ) วัดได้ 15.9 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่ต่ำมีผลต่อหมอกควันไฟป่า เนื่องจากความกดอากาศได้กดกลุ่มควันให้ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนและส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มีค่าเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นสำหรับการบิน พบว่า เมื่อเวลา 08.00 น.วัดค่าทัศนวิสัยในการมองเห็น ประมาณ 3,000 เมตร คาดว่าในวันนี้ เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ อาจจะต้องยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากค่าทัศนวิสัยในการบิน ของเครื่องบินแบบ ATR-72 ต้องไม่ต่ำกว่า 6,000 เมตร ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า แต่ละอำเภอได้รับนโยบายจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดเวรยามของราษฎรแต่ละหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าไปเผาป่า และมีการซักซ้อมการดับไฟป่าในทุกอำเภอและทุกหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่าในทุกวันนี้ปัญหาไฟป่า ไม่ได้เกิดบริเวณพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้าน แต่กลับมีการลักลอบจุดไฟเผาป่า บริเวณป่าใกล้แนวชายแดน และป่าที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟป่าได้ ส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นทุกวัน ปัญหาเกี่ยวกับหมอกควันไฟป่า ได้เป็นเรื่องระหว่างประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษของไทยส่งจดหมายถึงอธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศพม่า เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันและดับไฟป่า โดยระบุว่าเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าจนระดับมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือของไทย และมีเหตุพึงเชื่อได้ว่ามลพิษทางอากาศนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขง จึงเรียนมาเพื่อเรียกร้องให้ประเทศในลุ่มน้ำโขงร่วมมือกันเพื่อป้องกันและดับไฟป่าในอนุภูมิภาค